INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY   PODSTAWÓWKA     M E N U
     
– Nauczyciele
Dyrektor szkoły

pani mgr Bożena Wargin

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Wicedyrektor szkoły ds. dydaktyczno-wychowawczych

pani mgr Dorota Pawłowska

Wicedyrektor szkoły ds. administracyjnych

pan mgr Krzysztof Felsmann

nauczyciel informatyki

Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

ks. mgr Mariusz Maćkowiak, misjonarz saletyn ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette

prefekt szkoły,
nauczyciel religii

Pedagodzy

pani mgr Jadwiga Górska

pedagog szkolna

pan mgr Marcin Wiśniewski

nauczyciel wychowania fizycznego,
wychowawca klasy III

pani mgr Krystyna Kadow

nauczyciel języka polskiego

pani Marta Baranowska

nauczyciel języka angielskiego

pani mgr Barbara Palczyńska

nauczyciel języka niemieckiego

pani mgr Lilianna Korzeniewska

nauczyciel matematyki

pan mgr Andrzej Poniatowski

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa

pani mgr Danuta Wojewoda–Walicka

nauczyciel fizyki

pani Agnieszka Krzywonos

nauczyciel chemii

pani mgr Joanna Szpakowska

nauczyciel biologii i geografii

pan mgr Bartosz Śliwiński

nauczyciel muzyki

pani mgr Agnieszka Kapela

nauczyciel techniki

pani mgr Justyna Drewnowska

bibliotekarz szkolny

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com