INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2017-18-001-1/1
Inauguracja roku szkolnego 2017/2018, czyli...
... wypoczęci po wkacjach i głodni wiedzy wracamy do szkoły.

4 września 2017 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. Krzysztof Felsmann)
tekst: Krzysztof Felsmann
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
(Seneka Młodszy, retor, pisarz i poeta)
Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
W poniedziałek, 4 września, o godz. 10.00 rozpoczęliśmy inaugurację roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły spotkali się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela podczas mszy świętej sprawowanej przez proboszcza ks. Wawrzyńca Skrabę MS i prefekta szkoły ks. Mariusza Maćkowiaka MS — przedstawicieli organu prowadzącego szkołę. Saletyni w trakcie Eucharystii zaznaczali konieczność zbliżania się nas — uczniów, do Jezusa jako najwyższego Kapłana i Nauczyciela, i to nie tylko w trakcie bycia na zajęciach szkolnych. Po zakończonej mszy świętej dyrektor szkoły Bożena Wargin powitała wszystkich zebranych, zarysowała początkowaną reformę edukacji wprowadzającą ośmioletnią szkołę podstawową z klasami gimnazjalnymi, zaprezentowała poszczególnych wychowawców przypisanych do klas i życzyła każdemu uczniowi pomyślności w nauce.
Następnie cała społeczność szkolna przeszła do szkoły, gdzie dopełniono czynności organizacyjnych, by już następnego dnia stanąć w pełnej gotowości do obowiązków szkolnych.

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com